På Kragelundskolen har vores skolebestyrelse et godt og velfungerende samarbejde med det mål at skabe det bedst mulige skoleliv for skolens elever og skabe rammerne for det bedst mulige samarbejde mellem forældre, medarbejdere og skolens ledelse. 

Forældrerepræsentanter

Navn: Adam Thomsen

Børn på skolen: Siden 2019

Børn på: 0. årgang og 3. årgang

På valg: 2024

Navn: Bea Nielsen

Børn på skolen: Siden 2014

Børn på: 2. årgang, 5. årgang og 8. årgang

På valg: 2024

Navn: Peter Nørgaard

Børn på skolen: Siden 2018

Børn på: 2. årgang og 4. årgang

På valg: 2022

Navn: Louise Witt

Børn på skolen: Siden 2012

Børn på: 4. årgang, 7. årgang og 9. årgang

På valg: 2024

Navn: Line Rossen

Børn på skolen: Siden 2014

Børn på: 6. årgang og 8. årgang

På valg: 2026

Navn: Kirstine Bjørnskov Eskedal

Børn på skolen: Siden 2015

Børn på: 0. årgang, 4. årgang og 8. årgang

På valg: 2026

Skolerepræsentanter

 • Kjeld Kromand (skoleleder)
 • Mette Munthe (viceskoleleder og pædagogisk leder for 1.-5. klasse)
 • Mathias Henriksen (medarbejder)
 • Vibeke Astrup Rasmussen (medarbejder)
 • Lamis Akkawi (elev-repræsentant)
 • Caroline Risager (elev-repræsentant)

 

2022-2024

2020-2022

2019-2020

2018-2019

2017-2018

2016-2017

Læs alt om det, skolebestyrelsen har indflydelse på i forhold til skolens daglige virke.

Skolebestyrelsens formål er at sikre forældre og medarbejdere indflydelse på principperne for skolens daglige virke.

Skolebestyrelsen skal endvidere bidrage til, at der opnås det bedst mulige samarbejde mellem forældre, medarbejdere og skolens ledelse.

Skolebestyrelsen udøver sin virksomhed inden for de mål og rammer, der er fastsat af byrådet.

Skolebestyrelsens kompetence i henhold til folkeskolelovens § 44 er:

 • At føre tilsyn med skolens virksomhed
 • At fastsætte principper for skolens virksomhed
 • At godkende skolens budget indenfor de økonomiske rammer, der er fastsat for skolen.
 • At godkende undervisningsmidler og fastsætte ordensregler
 • At godkende, inden for de fastsatte retningslinier, om voksne skal kunne deltage i folkeskolens undervisning og fastsætte principper herfor
 • At godkende, inden for de fastsatte retningslinier, om skolens virksomhed skal omfatte kulturcenteraktiviteter og fastsætte principper herfor
 • At udarbejde forslag til byrådet om skolens læseplaner
 • At afgive udtalelse om forsøgs- og udviklingsarbejde i det omfang, det overskrider de mål og rammer, som byrådet har fastsat
 • At træffe beslutning om, hvorvidt der skal oprettes en madordning på skolen, herunder i skolefritidsordningen, hvis byrådet har truffet beslutning om, at der kan tilbydes madordninger, og fastsætte principper for madordningen inden for de rammer, som byrådet har fastsat
 • At afgive udtalelse om ansættelse af skolens ledere, lærere og pædagoger. Udtalelsen omfatter ikke tilfælde, hvor ledere og lærere forflyttes uansøgt
 • At afgive udtalelser og stille forslag til kommunalbestyrelsen om alle spørgsmål, der vedrører den pågældende skole
 • At afgive udtalelse om alle spørgsmål, som byrådet forelægger den

Skolebestyrelsen beslutter principperne for anvendelse af tildelte rådighedsbeløb.

Skolelederen administrerer anvendelsen af de tildelte rådighedsbeløb inden for de i byrådet fastsatte økonomiske rammer og øvrige retningslinier.

Skolebestyrelsen beslutter, om der skal være medarbejderrepræsentanter i klasserådene, og om medarbejdere i skolefritidsordningen skal være medlem af SFO-forældrerådet.

Skolebestyrelsen forpligtes til at afholde to møder om året med SFO-forældrerådet, og der skal udarbejdes en samarbejdsaftale mellem skolebestyrelsen og SFO-forældrerådet.

Skolebestyrelsen udpeger kontaktpersoner til klasserådene.

Skolebestyrelsen fastsætter principper for skolens virksomhed. Det er blandt andet principper for undervisningens organisering og for samarbejdet mellem skole og hjem.

Læs her hvilke principper der er vedtaget i Kragelundskolens bestyrelse: