Gå til hovedindhold

Skolebestyrelsen 2023-24

Her kan du læse om Skolebestyrelsen på Kragelundskolen. Du kan se, hvem der er medlem, du kan finde referater fra skolebestyrelsesmøder, og du kan se mere om skolebestyrelsens kompetencer.

Skolebestyrelsen 2023-24 - Kragelundskolen
 • Læs op

Indhold

  På Kragelundskolen har vores skolebestyrelse et godt og velfungerende samarbejde med det mål at skabe det bedst mulige skoleliv for skolens elever og skabe rammerne for det bedst mulige samarbejde mellem forældre, medarbejdere og skolens ledelse.

  Kompetencer, referater og principper

  Skolebestyrelsens formål er at sikre forældre og medarbejdere indflydelse på principperne for skolens daglige virke.

  Skolebestyrelsen skal endvidere bidrage til, at der opnås det bedst mulige samarbejde mellem forældre, medarbejdere og skolens ledelse.

  Skolebestyrelsen udøver sin virksomhed inden for de mål og rammer, der er fastsat af byrådet.

  Skolebestyrelsens kompetence i henhold til folkeskolelovens § 44 er:

  • At føre tilsyn med skolens virksomhed
  • At fastsætte principper for skolens virksomhed
  • At godkende skolens budget indenfor de økonomiske rammer, der er fastsat for skolen.
  • At godkende undervisningsmidler og fastsætte ordensregler
  • At godkende, inden for de fastsatte retningslinier, om voksne skal kunne deltage i folkeskolens undervisning og fastsætte principper herfor
  • At godkende, inden for de fastsatte retningslinier, om skolens virksomhed skal omfatte kulturcenteraktiviteter og fastsætte principper herfor
  • At udarbejde forslag til byrådet om skolens læseplaner
  • At afgive udtalelse om forsøgs- og udviklingsarbejde i det omfang, det overskrider de mål og rammer, som byrådet har fastsat
  • At træffe beslutning om, hvorvidt der skal oprettes en madordning på skolen, herunder i skolefritidsordningen, hvis byrådet har truffet beslutning om, at der kan tilbydes madordninger, og fastsætte principper for madordningen inden for de rammer, som byrådet har fastsat
  • At afgive udtalelse om ansættelse af skolens ledere, lærere og pædagoger. Udtalelsen omfatter ikke tilfælde, hvor ledere og lærere forflyttes uansøgt
  • At afgive udtalelser og stille forslag til kommunalbestyrelsen om alle spørgsmål, der vedrører den pågældende skole
  • At afgive udtalelse om alle spørgsmål, som byrådet forelægger den

  Skolebestyrelsen beslutter principperne for anvendelse af tildelte rådighedsbeløb.

  Skolelederen administrerer anvendelsen af de tildelte rådighedsbeløb inden for de i byrådet fastsatte økonomiske rammer og øvrige retningslinier.

  Skolebestyrelsen beslutter, om der skal være medarbejderrepræsentanter i klasserådene, og om medarbejdere i skolefritidsordningen skal være medlem af SFO-forældrerådet.

  Skolebestyrelsen forpligtes til at afholde to møder om året med SFO-forældrerådet, og der skal udarbejdes en samarbejdsaftale mellem skolebestyrelsen og SFO-forældrerådet.

  Skolebestyrelsen udpeger kontaktpersoner til klasserådene.

  2022-2024

  2020-2022

  2019-2020

  2018-2019

  2017-2018

  2016-2017

  Læs her hvilke principper der er vedtaget i Kragelundskolens bestyrelse:

  Forældrerepræsentanter

  Mads Emil Toustrup
  Formand

  Mads Emil Toustrup

  Skolebestyrelsen på Kragelundskolen

  Børn på 0.årgang

  På valg: 2026

  Jette Stemberg
  Næstformand

  Jette Stemberg

  Skolebestyrelsen på Kragelundskolen

  Børn på: 8. årgang

  På valg: 2026

  Bea Nielsen
  Forældrerepræsentant

  Bea Nielsen

  Skolebestyrelsen på Kragelundskolen

  Børn på: 3. årgang, 6. årgang og 9. årgang

  På valg: 2024

  Hanne Holm Nørgaard
  Forældrerepræsentant

  Hanne Holm Nørgaard

  Skolebestyrelsen på Kragelundskolen

  Børn på: 5. årgang og 7. årgang

  På valg: 2026

  Louise Witt
  Forældrerepræsentant

  Louise Witt

  Skolebestyrelsen på Kragelundskolen

  Børn på: 5. årgang og 8. årgang

  På valg: 2024

  Line Rossen
  Forældrerepræsentant

  Line Rossen

  Skolebestyrelsen på Kragelundskolen

  Børn på: 7. årgang og 9. årgang

  På valg: 2026

  Kirstine Bjørnskov Eskedal
  Forældrerepræsentant

  Kirstine Bjørnskov Eskedal

  Skolebestyrelsen på Kragelundskolen

  Børn på: 1. årgang, 5. årgang og 9. årgang

  På valg: 2026

  Maria Louise Nielsen Stewart
  Forældrerepræsentant - 1. suppleant

  Maria Louise Nielsen Stewart

  Skolebestyrelsen på Kragelundskolen

  Barn på 1. årgang

  På valg: 2026

  Mette Schack
  Forældrerepræsentant - 2. suppleant

  Mette Schack

  Skolebestyrelsen på Kragelundskolen

  Børn på: 1. årgang og 3. årgang

  På valg: 2026

  Eva Borchorst Mejnertz
  Forældrerepræsentant - 3. suppleant

  Eva Borchorst Mejnertz

  Skolebestyrelsen på Kragelundskolen

  Børn på: 1. årgang og 6. årgang

  På valg: 2026

  Skolerepræsentanter

  Konstitueret skoleleder

  Vibeke Kjær Agger

  Kragelundskolen

  Telefon: 41 85 88 14

  E-mail: vkag@aarhus.dk

  Pædagogisk leder for 1. klasse – 5. klasse (Viceskoleleder)

  Mette Birk Munthe

  Kragelundskolen

  Telefon: 87 13 64 64

  E-mail: mmeb@aarhus.dk

  Medarbejderrepræsentant

  Mathias Henriksen

  Skolebestyrelsen på Kragelundskolen

  Medarbejderrepræsentant

  Vibeke Astrup Rasmussen

  Skolebestyrelsen på Kragelundskolen

  Sidst opdateret: 13. maj 2024