Du kan også se den seneste kvalitetsrapport, og du kan læse om de indsatsområder, vi arbejder med i vores lokale udviklingsplan (LUP).

Forældretilfredshed

I den seneste forældretilfredshedsundersøgelse er der 92% af forældrene, der er tilfredse eller meget tilfredse med skolen samlet set. Ligeledes vil 94% af forældrene anbefale skolen til andre forældre.

Tilfredsheden er allerstørst, når der spørges til forældrenes tilfredshed med:

  • deres barns faglige udbytte af undervisningen,
  • samarbejdet mellem skole og hjem
  • skole-hjem-samtalerne
  • skolens evne til at styrke barnets sociale kompetencer
  • skolens evne til at styrke barnets trivsel i skolen

I forhold til SFO’en er der 88% af forældrene, der er tilfredse eller meget tilfredse, og 90% af forældrene vil anbefale SFO’en til andre forældre.

Tilfredsheden er især stor, når der spørges til forældrenes tilfredshed med:

  • SFO’ens evne til at styrke deres barns kreativitet og fantasi
  • personalets pædagogiske indsats
  • de udendørs faciliteter
  • samarbejdet mellem undervisningsdelen og SFO
  • SFO'ens åbningstider.

Se mere i den samlede rapport over forældretilfredshed.

Den landsdækkende brugertilfredshedsundersøgelse af folkeskolen og SFO 2020 (im.dk)

 

Elevernes trivsel

Børnene på Kragelundskolen trives generelt godt. 86% af vores børn er tit eller meget tit glade for at gå i skole. Ligeledes er 92% glade for deres lærer. 98% af vores elever svarer, at de har en eller flere gode venner på skolen.

Du kan se meget mere om, hvordan eleverne trives i vores elevtrivselsmåling.

Elevernes trivsel - landsoverblik - Nøgletal | Børne- og undervisningsministeriet (uddannelsesstatistik.dk)

 

Elevernes prøveresultater

Eleverne på Kragelundskolen klarer sig rigtig godt ved folkeskolens afgangsprøver. Karaktergennemsnittet i de bundne prøvefag ligger over kommunens gennemsnit.

Se mere i skolens kvalitetsrapport.

Karakterer i 9. og 10. klasse – Lands-, kommune- og skoleniveau - Nøgletal | Børne- og undervisningsministeriet (uddannelsesstatistik.dk)

Vores sundhedsrapport 2019 

Vi har valgt at supplere den nationale trivselsmåling med en sundhedsmåling. Undersøgelsen har fokus på børnenes bevægelse, madvaner og søvn. For de ældste klasser er der også spørgsmål om seksualundervisning, alkohol, rygning og brug af euforiserende stoffer. Desuden spørger vi til børnenes mentale sundhed, herunder livsstilfredshed og samvær med andre.

Den kommunale sundhedsmåling (aarhus.dk)