Du kan også se den seneste kvalitetsrapport, og du kan læse om de indsatsområder, vi arbejder med i vores lokale udviklingsplan (LUP).

Forældretilfredshed

I den seneste forældretilfredshedsundersøgelse er der 92% af forældrene, der er tilfredse eller meget tilfredse med skolen samlet set. Ligeledes vil 94% af forældrene anbefale skolen til andre forældre.

Tilfredsheden er allerstørst, når der spørges til forældrenes tilfredshed med:

  • deres barns faglige udbytte af undervisningen,
  • samarbejdet mellem skole og hjem
  • skole-hjem-samtalerne
  • skolens evne til at styrke barnets sociale kompetencer
  • skolens evne til at styrke barnets trivsel i skolen

I forhold til SFO’en er der 88% af forældrene, der er tilfredse eller meget tilfredse, og 90% af forældrene vil anbefale SFO’en til andre forældre.

Tilfredsheden er især stor, når der spørges til forældrenes tilfredshed med:

  • SFO’ens evne til at styrke deres barns kreativitet og fantasi
  • personalets pædagogiske indsats
  • de udendørs faciliteter
  • samarbejdet mellem undervisningsdelen og SFO
  • SFO'ens åbningstider.

Se mere i den samlede rapport over forældretilfredshed.

 

 

Elevernes trivsel

Børnene på Kragelundskolen trives generelt godt. 86% af vores børn er tit eller meget tit glade for at gå i skole. Ligeledes er 92% glade for deres lærer. 98% af vores elever svarer, at de har en eller flere gode venner på skolen.

Du kan se meget mere om, hvordan eleverne trives i vores elevtrivselsmåling.

 

 

Elevernes prøveresultater

Eleverne på Kragelundskolen klarer sig rigtig godt ved folkeskolens afgangsprøver. Karaktergennemsnittet i de bundne prøvefag ligger over kommunens gennemsnit.

Se mere i skolens kvalitetsrapport.

 

 

Vores udviklingspunkter

I forbindelse med opfølgningen på Kvalitetsrapporten 2017 har vi besluttet, at vi i skoleåret 2018-20 vil have et særligt fokus på:

Sundhed – Vi vil bryde alkoholvaner og opbygge gode bevægelsesrutiner hos eleverne.

Mobning – Vi vil udarbejde et nyt værdiregelsæt og en ny anti-mobbestrategi.

Sprog og litteracy – Vi vil arbejde målrettet med læsning gennem udarbejdelse af en ny læsestrategi på skolen.

I vores lokale udviklingsplan (LUP) kan du læse mere om, hvordan vi arbejder med vores indsatsområder.