Gå til hovedindhold

Sådan klarer vi os

Her kan du se mere om, hvordan Kragelundskolen klarer sig i forældretilfredshedsundersøgelser og sundhedsmålinger.

 • Læs op

Indhold

  Du kan også se den seneste kvalitetsrapport, og du kan læse om de indsatsområder, vi arbejder med i vores lokale udviklingsplan (LUP).

  Forældretilfredshed

  Se mere i den samlede rapport over forældretilfredshed.

  Den landsdækkende brugertilfredshedsundersøgelse af folkeskolen og SFO 2020 (im.dk)

  Elevernes trivsel

  Læs mere på vedhæftede skolerapport.

  Skolerapport 0 3 klasse

  Skolerapport 4 9 klasse

  Elevernes prøveresultater

  Eleverne på Kragelundskolen klarer sig rigtig godt ved folkeskolens afgangsprøver. Karaktergennemsnittet i de bundne prøvefag ligger over kommunens gennemsnit.

  Se mere i skolens kvalitetsrapport.

  Karakterer i 9. og 10. klasse – Lands-, kommune- og skoleniveau - Nøgletal | Børne- og undervisningsministeriet (uddannelsesstatistik.dk)

  Vores sundhedsrapport  

  Vi har valgt at supplere den nationale trivselsmåling med en sundhedsmåling. Undersøgelsen har fokus på børnenes bevægelse, madvaner og søvn. For de ældste klasser er der også spørgsmål om seksualundervisning, alkohol, rygning og brug af euforiserende stoffer. Desuden spørger vi til børnenes mentale sundhed, herunder livsstilfredshed og samvær med andre.

  Den kommunale sundhedsmåling (aarhus.dk)

   

  Sidst opdateret: 25. juni 2024