Gå til hovedindhold

Om skolen

Grundlaget for skolens arbejde er vores fælles fundament: Respekt, (selv-)disciplin, selvstændighed og glæden ved at gå i skole. Vi har et princip om, at følge al ting til dørs.

 • Læs op

Indhold

  Se vores værdisæt

  Hør om vores værdier

  Om skolen

  Kragelundskolen er en moderne folkeskole med p.t. ca. 840 elever fordelt på 10 årgange med i alt 36 klasser og 90 medarbejdere. Skolens SFO har ca. 325 børn.

  Vi har fokus på høj faglighed.  Vi inspirerer eleverne til at bruge nye digitale teknologier og giver dem kompetencer, mod og lyst til at eksperimentere sig frem til løsninger på virkelighedens problemer. Samtidig underviser vi dem i god net-etik, så de lærer at færdes forsvarligt på internettet.

  Trivsel er også et fokusområde hos os – både når det gælder elevernes og medarbejdernes trivsel. Vi har udarbejdet en trivselsstrategi, som vi tager afsæt i. Både i klasseværelset, når vi drøfter emner som god omgangstone og klasseregler – og som en række konkrete retningslinjer for, hvordan lærere, elever og forældre bør forholde sig, hvis konfliktsituationer opstår.

  På Kragelundskolen prioriterer vi den gode og konstruktive kommunikation mellem skole og hjem højt, og skolen har en forældrekreds, der engagerer sig meget i deres børns skolegang.

  Vi har ligeledes et tæt samarbejde med Skåde-Højbjerg Dagtilbud, Højbjerg Fritids- ungdomsklub både ved overgangen mellem institutionerne og om vores fælles børn.

  Historien

  I april 1937 besluttede sognerådet i Holme-Tranbjerg Kommune at bygge en ny skole nogenlunde midtvejs mellem de to gamle i Holme og Skåde. Kragelundskolen, der er tegnet af arkitekt Olaf Sahl, blev opført til dels som beskæftigelsesarbejde for arbejdsløse, og i 1938 modtog skolen sine første elever.

  Siden er Højbjergområdet vokset meget, og det har præget Kragelundskolen. Elevtallet er steget kraftigt siden 1938, og der er blevet bygget om og til mange gange.

  Den seneste store nybygning og renovering på i alt 3.400 kvadratmeter stod færdig i 2012. Projektet samlede skolens SFO og indskoling på samme adresse og medførte en lang række nye pædagogiske muligheder og forbedringer.

  Sluttelig har vi haft gang i et RULL-projekt (RUm til Leg og Læring). Vi har fået et lokale til Håndværk og Design og Højbjerg Fritids- og ungdomsklub er flyttet ind på skolen.

  Se mere på skolens plantegning:

  Sidst opdateret: 4. juni 2024