Gå til hovedindhold

Når dit barn starter i skolen

At starte i skole er at starte på en ny periode i livet, og første skoledag er noget ganske særligt – uanset om dit barn starter i 0. klasse eller på en af de ældre klassetrin.

 • Læs op

Indhold

  Derfor gør vi også noget ganske særligt ud af denne dag på Kragelundskolen.

  Vi glæder os til at tage imod dit barn og ser frem til et godt og konstruktivt samarbejde.

  Velkommen til Kragelundskolen

  Skolestart

  På Kragelundskolen arbejder vi tæt sammen med de lokale dagtilbud i Højbjerg om at gøre overgangen fra dagtilbud til skole så tryg som muligt for dig og dit barn. Du kan læse mere om overgangen fra dagtilbud til Kragelundskolen i vores folder "På vej mod skole":

  Trivsel og stærke fællesskaber

  I de små klassetrin veksler skoledagen mellem undervisning og leg, som udvikler børnenes sproglige, udtryksmæssige og sociale færdigheder. Leg og motion er også en vigtig del af hverdagen i de ældre klassetrin, hvor lærere og pædagoger samarbejder om at fremme fællesskabsfølelsen blandt eleverne på tværs af klasser og årgange.

  Vi har meget fokus på, om eleverne trives i de sociale fællesskaber, som de indgår i. Derfor har vi udarbejdet en trivselsstrategi, som vi tager afsæt i. Blandt andet i klasseværelset, hvor vi drøfter emner som god omgangstone og klasseregler, og hvor vi snakker om, hvad det vil sige at være en god kammerat. Men trivselsstrategien rækker ud over klasseværelset. God trivsel kræver nemlig også, at du som forælder støtter os i at skabe stærke fællesskaber – fx ved at interessere dig positivt for dit barns og dets kammeraters skolegang.

  To-lærer ordning

  På Kragelundskolen har vi god erfaring med, at der er to voksne til stede i en del af undervisningen. Det kan være to lærere eller en lærer og en klassepædagog.
  To-lærer ordningen giver os bedre mulighed for at arbejde med bl.a. trivsel i klasserne, med undervisningsdifferentiering og med at støtte den enkelte elevs læring og udvikling.

  SFO

  Ved skolestart i august kan dit barn starte i skolens SFO allerede den 1. august. Det betyder, at dit barn får mulighed for at lære SFO’en, klassepædagogen og nogle af de andre børn at kende inden skolestarten.

  Læs mere om Kragelundskolens SFO her.

  Kommunikation mellem skole og hjem

  På Kragelundskolen prioriterer vi den gode og konstruktive kommunikation mellem hjemmet og skolen højt. Du er altid velkommen til at henvende dig til dit barns lærer eller pædagog, og på ForældreIntra vil vi løbende orientere dig om stort og småt vedrørende dit barns skolegang.

  På den digitale læringsplatform MOMO kan du følge dit barns udvikling og læring.

  Du kan også følge dagligdagen på skolen via skolens side på Facebook.

  Sidst opdateret: 4. juni 2024