SFO-forældrerådets formål er at sikre, at vi som forældre får indflydelse på vores børns fritidstilbud gennem et formaliseret samarbejde mellem forældre, personale og SFO-lederen. SFO-forældrerådet er skolebestyrelsens samarbejdspartner i forhold til SFO’en.

Hvert år efter sommerferien oplyses der om SFO-forældrerådets arbejde til forældremøderne på 0.-3. årgang og der vælges nye medlemmer.
SFO-forældrerådet afholder herefter konstituerende møde i starten af oktober.
Medlemmer i skoleåret 2019/2020:
Det nuværende forældreråd består af:

  • Katrine Bilberg Salskov, mor til Bellis 2 C
  • Rebekka Krogstrup, mor til Holger 1.B
  • Metin Aydin, far til Miriam (3.D), Eva (6.A) og Josef (9.A)
  • Anja Fynbo Christiansen, mor til Ida 1.A og William 4.C
  • Bo Thestrup, pædagog
  • Vibeke Astrup Rasmussen, fritidspædagogisk leder

Hvad arbejder vi med:
I det kommende skoleår er der bl.a. fokus på nedenstående:

• Fondsansøgninger i forhold til at udbyde førstehjælpskurser for børnene i 0.-3. klasse (samt planlægning af dette hvis der gives midler)
• Opdatering af hjemmeside
• Opdatering af ”mål og indhold” samt ”principper for SFO”


Planlagte møder:
8. oktober: Konstituerende møde kl. 17.00-18.30
4. november: Møde kl. 17.00-18.30 efterfulgt af møde med skolebestyrelsen kl. 19:00-21:00
3. februar: Møde kl. 17.00-18.30
26. maj: Møde kl. 17.00-18.30 efterfulgt af møde med skolebestyrelsen kl. 19:00-21:00