Gå til hovedindhold

Et godt samarbejde mellem skole og hjem

På Kragelundskolen arbejder vi ud fra en overbevisning om, at det er i relationen med andre, at den enkeltes selvbillede skabes, og det er i relationen med andre, at vi hele tiden udvikler os.

 • Læs op

Indhold

  Derfor skal alle børn have mulighed for, ud fra egne forudsætninger, at deltage i fællesskabet på skolen. Dermed sikrer vi de bedste muligheder for læring, udvikling og trivsel.

  Arbejdet med inkluderende fællesskaber kan vi dog ikke løse alene i personalegruppen – vi har brug for jeres hjælp som forældre. I er de vigtigste medspillere, da jeres børn hele tiden benytter jer som rollemodeller. Derfor bliver jeres tilgang omkring rummelighed og værdsættelse af mangfoldighed afgørende for jeres børns opfattelse og dermed deres fremtidige muligheder for at blive inkluderet og for selv at være inkluderende.

  Når I som forældre træder ind i folkeskolen, er det folkets skole. Kragelundskolen repræsenterer et bredt udsnit af den mangfoldighed, der er i Danmark i dag. Som skole vil vi gerne klæde alle børn på til at blive robuste, selvstændige, sociale og dannede individer. Det bliver jeres børn af at møde mange forskellige typer af individer. De lærer at begå sig i komplekse sociale systemer, som ruster dem til deres lange liv i videre uddannelse og på arbejdsmarkedet. Børn lærer også af deres egne fejl, og de lærer i samspil med andre børn. De kommer til tider til at kede sig, opleve sig afvist, forurettet behandlet, at andre børn træder ind over deres grænser og meget andet. Dette er medskabende til en stærk resiliens i det enkelte barn. I som forældre støtter jeres børn bedst ved at klæde dem på til mødet med andre. Ved for eksempel at sige omkring en konflikt: Hvad skete der før? Hvem hjalp dig? Kunne du måske gøre noget anderledes? Således er I medvirkende til at skabe rummelighed og gode strategier for jeres barn.

  Vi har erfaring for, at en nysgerrig og rummelig forældregruppe er stærkt medvirkende til et stærkt klassefællesskab og styrker trivslen i klassen. Tak for jeres samarbejde.

  Den landsdækkende brugertilfredshedsundersøgelse af folkeskolen og SFO 2020:

  Den landsdækkende brugertilfredshedsundersøgelse af folkeskolen og SFO 2020 (im.dk)

  Sidst opdateret: 4. juni 2024