Gå til hovedindhold

Hvis dit barn har særlige behov

Hvis dit barn har særlige behov, gør vi vores bedste for at hjælpe, så det er en god oplevelse at gå i skole.

 • Læs op

Indhold

  Vores indsatser består af tre forskellige elementer

  • Fagligt støttecenter - her kan dit barn få faglig støtte i dansk, matematik og engelsk.
  • DSA (Dansk som andetsprog) - sprogstøtte til elever med dansk som andetsprog, der ikke har frit skolevalg som følge af deres dansksproglige niveau.
  • AKT (Adfærd, kontakt og trivsel) - her kan dit barn få hjælp til at begå sig hensigtsmæssigt sammen med sine kammerater, eller der kan tages individuelle samtaler, hvis dit barn oplever, at noget er særligt svært. AKT – teamet arbejder desuden meget med forebyggende indsatser det gavn for fællesskabet.

  Vi prioriterer en tidlig indsats og bruger derfor flest ressourcer hos de yngste elever. Desuden tror vi på, at eleverne hjælpes bedst i klassen, så det er vores udgangspunkt. Der kan dog være tilfælde, hvor det vurderes, at indsatsen har størst virkning udenfor klassen.

  Fagligt støttecenter

  • Støtte i dansk, matematik og engelsk (individuelt eller i små grupper)
  • Særligt vedrørende dansk: Læseløft, stavekurser, VAKS-kurser
  • Skoleåret er inddelt i 3 perioder i støttecentret. En elev indstilles til et forløb i en periode ad gangen (1/3 af skoleåret). Hvis det vurderes, at eleven har brug for yderligere støtte, indstilles der til et nyt forløb, men det prioriteres at flest mulige elever får støtte i løbet af skoleåret, så der kan blive tale om venteliste.
  • Til støttecentret er skolens læsevejledere og matematikvejleder tilknyttet. De løser udover den faglige støtte nedenstående opgaver:

  Læsevejlederne

  • Analyse af sprogvurdering 0.kl. + konference på baggrund af resultaterne
  • DVO – 2 årg.
  • Udvidet DVO/individuel test + opfølgning m. forældre + indberetning til B&U.
  • Sprogvurdering
  • Gøre elever klar til KCL (Kompetencecenter for Læsning)
  • Teste elevers faglige niveau
  • Oplæg til forældrene på 0. og 1. årg.

  Matematikvejleder

  • Vejledning til matematikundervisningen

  DSA (Dansk som andetsprog)

  • Kick på sproget - overblik over elevernes sproglige udvikling + adgangsbillet til frit skolevalg.
  • Sprogstøtte på enkeltelever/elevgrupper, der er screenet til DSA
  • Vejledning af kollegaer i den enkelte klasse og klasse-/årgangsteam om undervisning, planlægning, støtteindsatser og læremidler
  • Viden og vejledning om kulturelle barrierer
  • Udvikling af lokal læseplan for DSA-området 0.- 4. klasse

  AKT (Adfærd, kontakt og trivsel)

  Forebyggende

  • Besøg i børnehaver før skolestart
  • Fokus på 0. årg. de første tre uger af skoleåret
  • Klassekonferencer med fokus på trivsel – 1.- 9. årgang i starten af skoleåret *

  Foregribende

  • Sparring til kollegaer/team
  • Fokus på inklusion (viden om diverse diagnoser/ kulturelle barrierer)
  • Samtaler med forældre

  Indgribende

  • Individuelle elevsamtaler
  • Udvikling af handleplaner for sårbare elever
  • Samtaler/oplæg i klasser/med grupper af elever
  • Tilstedeværelse i klasser med pædagogisk fokus

   

  Klassekonferencer

  I først halvdel af skoleåret afholdes der klassekonferencer i alle klasser (1.-9. årg.). Her deltager klasseteamet, nærmeste leder(e) + en repræsentant fra AKT-teamet i de klasser, hvor der er lærerskifte (typisk 1. årgang + 6. el. 7.årgang). Formålet med klassekonferencerne er, at klasseteamet gør status omkring klassens trivsel, så nærmeste leder og AKT-teamet kan danne sig et overblik over behovet for eventuelle indsatser på de forskellige årgange.

  Der er særlig fokus på en god opstart på 0.årgang fra skoleårets start, og der holdes desuden klassekonference på 0. årgang i foråret sammen med det klasseteam, der skal overtage klassen i 1. klasse.

  Vejlederteam

  Skolen har to interne vejlederteam bestående af en læsevejleder, en AKT-vejleder og en DSA-vejleder. Her kan enkelte lærere/pædagoger eller klasseteams henvende sig for at få sparring omkring elevsager, der kan være svære at håndtere. Formålet er at klæde de professionelle bedre på til at løse deres opgave, men forældrene til de børn, der tales om, er på forhånd orienterede om at vejledningen finder sted.

  Sidst opdateret: 15. november 2023