Gå til hovedindhold

Lån vores lokaler

Du er velkommen til at låne vores lokaler, når vi ikke bruger dem.

 • Læs op

Indhold

  Retningslinier for brug af skolens lokaler udenfor skolens almindelige åbningstid.

  Kragelundskolens lokaler kan bruges af Ungdomsskolen, Ungdomsklubben, andre klubber, foreninger og grupper i lokalsamfundet ved udlån gennem Fritids- og kulturforvaltningen.

  Desuden gælder følgende regler for udlån:

  • Forældre kan låne et lokale (lokale 25 + 26 i Østfløjen) til afholdelse af møder uden deltagelse af en repræsentant fra personalet i særligt udpegede lokaler. Lån af lokaler aftales med skolens kontor gennem klasselæreren / stuepædagogen, der reserverer lokalet på skoleportalen og orienterer den tekniske serviceleder. Der udlånes en nøgle til én i forældregruppen, der påtager sig ansvaret for lån af såvel nøgle som lokaler og overholdelse af reglerne for lånet ved at underskrive en skrivelse med reglerne for udlånet.
  • Klassearrangementer / SFO-arrangementer med elever uden deltagelse af personale kan ikke foregå på skolen.
  • Klassearrangementer / SFO-arrangementer med deltagelse af personale kan finde sted ved lån af lokaler uden alarm herunder også aulaen. Hvis klassens / gruppens eget lokale har alarm kan dette dog lånes til egne arrangementer.
  • Personalerummet kan ikke lånes til arrangementer, hvor der deltager elever eller til forældrearrangementer, hvor der ikke deltager personale.
  • Lokaler kan IKKE lånes fredag, lørdag og søndag.
  • Lånet skal registreres på skoleportalen.

  Retningslinier for lån af lokaler

  • Den ansvarlige person, der skal være til stede under hele arrangementet, skal sikre sig:
  • At der ryddes op og fejes umiddelbart efter brugen af lokalet. Møblerne skal være placeret som før brugen af lokalet.
  • At vinduer og døre, herunder også yderdøre, er lukkede og låste i såvel lokalet som i de områder af skolen, der er adgang til fra lokalet.
  • At eventuelt affald fjernes og bæres ned i miljø-øen.
  • At der ikke ryges i skolens lokaler.
  • At arrangementet slutter senest kl. 22.00.
  • At eventuelle skader meddeles til skolens kontor straks næste morgen.
  • At en lånt nøgle afleveres den følgende dag.

  Hvis du som repræsentant for din forening har lyst til at låne vores lokaler, skal I kontakte Sport & Fritid, der administrerer udlån af Aarhus Kommunes egne lokaler samt en stor del af folkeskolernes og gymnasiernes inden- og udendørsfaciliteter.

  Sidst opdateret: 15. november 2023